Strona główna

Misją naszego Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich potrzeb w atmosferze wzajemnego zrozumienia i życzliwości.

Najważniejszy dla nas jest człowiek, który został powierzony naszej trosce i opiece. Dla tych najbardziej doświadczonych przez los, mając na uwadze ich godność, poszanowanie ich praw, indywidualnie dostosowujemy zakres i poziom świadczonych usług.

Nasz Dom daje mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i stwarza atmosferę wzajemnego zaufania. Nasza praca opiera się na przekonaniu iż najpełniejszą miarą humanizmu jest okazywanie szacunku człowiekowi choremu i niepełnosprawnemu.

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.”

Jan Paweł II