,,Bezpieczna Przystań DPS w Rabie Wyżnej’’


Nasza placówka realizuje grant pn. ,,Bezpieczna Przystań DPS w Rabie Wyżnej’’ w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Domu Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny kowalskiej w rabie Wyżnej w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 15.425,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 16.03.2021 r. do 30.06.2021

W wyniku realizacji grant nasz Dom:

1. Doposaży stanowiska pracy personelu placówki DPS Raba Wyżna oraz jej mieszkańców i pacjentów w środki ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19.

2. Doposaży placówkę w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Życzenia Bożonarodzeniowe


Szanowni Państwo,

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia przesyłam życzenia od Mieszkańców, Pracowników oraz Dyrekcji Domu Pomocy Społecznej im. Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej w Rabie Wyżnej.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor ks. Andrzej Duda


Październik miesiącem różańca


Za nami październik, miesiąc poświęcony Maryi i pięknej modlitwie różańcowej, modlitwie prostej, a zarazem kompletnej i trafiającej do każdego serca.

W różańcu łączą się i wzajemnie przeplatają wszystkie rodzaje modlitwy: uwielbienie, pochwała, błaganie, wstawiennictwo, dziękczynienie.

Ojciec Św. Jan Paweł II wielokrotnie nawoływał, aby wytrwale odmawiać różaniec, zarówno we wspólnotach kościelnych jak i naszych rodzinach. W trakcie powtarzanych wezwań jednoczy on serca, prowadzi do zgody, ożywia nadzieję i obdarza nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa, który dla nas się narodził, umarł i zmartwychwstał.

29 października w naszej małej społeczności podziękowaliśmy za modlitewny miesiąc październik wspólną mszą świętą i różańcem.

Nasi wspaniali i wytrwali mieszkańcy przygotowali na zajęciach terapii zajęciowej piękne różańce. Włożyli w swe prace dużo staranności, cierpliwości, a ich trud jest najlepszą modlitwą i dziękczynieniem Maryi.
x