O nas

Dom Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Rabie Wyżnej powstał z dniem 1. lipca 2020 roku jako jednostka Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Jednostka powstała na bazie funkcjonującego do dnia 30.06.2020 roku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej.


Dom prowadzony jest na podstawie Decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku i jest domem stałego pobytu dla 26 osób przewlekle, somatycznie chorych i 10 osób w podeszłym wieku.

Placówka jest prowadzona na zlecenie Powiatu Nowotarskiego przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej na podstawie zawartej umowy. Działalność instytucji reguluje Ustawa o Pomocy Społecznej z 12 marca 2004r. z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z 23 sierpnia 2012 r. z późniejszymi zmianami.

 

USŁUGI BYTOWE

Nasz Dom od strony ogrodu

Dom mieści się w budynku czterokondygnacyjnym, obejmującym piwnice, parter, piętro i poddasze. Usytuowany jest na działkach o łącznej powierzchni 1,38 ha, częściowo zagospodarowanej ogrodem z ścieżkami spacerowymi i altaną, częściowo obejmuje teren lasu.

Ogród przy Domu

Ze względu na usytuowanie gwarantuje on wypoczynek i relaks osobom zamieszkującym ze względu na bliskość lasu, łąk oraz małe zagęszczenie innych budynków. Bezpieczeństwo zagwarantowane jest przez ogrodzenie bezpośredniego terenu Domu.

Dom i jego otoczenie jest pozbawione barier architektonicznych. Posiada zewnętrzne podjazdy dla osób niepełnosprawnych. W wewnątrz znajdują się szerokie korytarze wyposażone w poręcze oraz bezprogowe wejścia do pokoi mieszkalnych i pozostałych pomieszczeń co daje możliwość bezkolizyjnego poruszania się.

Podjazd dla niepełnosprawnych

Budynek jest wyposażony w windę obsługującą trzy kondygnacje: piwnicę, parter i piętro.

Dom dysponuje czternastoma pokojami mieszkalnymi, w tym:
– pokoje jednoosobowe – 1
– pokoje dwuosobowe – 6
– pokoje trzyosobowe – 5
– pokoje czteroosobowe – 2

Pokoje mieszkańców wyposażone są w odpowiedni sprzęt dostosowany do potrzeb osób w nich zamieszkujących. Każdy pokój jest wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych.

Jeden z pokoi

W Domu znajdują się :

– pokój dziennego pobytu,
– kuchenka pomocnicza,
– gabinet medycznej pomocy doraźnej,
– palarnia,
– pomieszczenie do prania i suszenia,
– jadalnia,
– pomieszczenia do terapii i rehabilitacji,
– pokój gościnny,
– kaplica,
– łazienki ogólnodostępne.

Dom posiada swoją kuchnię, posiłki w naszym Domu przygotowywane są smaczne i urozmaicone. Uwzględniane są diety zgodnie z zaleceniami lekarskimi. Dom dysponuje również dużą i przestronną jadalnią.

Jadalnia

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE

W Naszym Domu zapewniamy opiekę pielęgniarską oraz wykwalifikowanych opiekunów medycznych pielęgniarską. Podopieczni są także otoczeni opieką lekarza rodzinnego, oraz w razie potrzeby mają również zapewniony dostęp do innych lekarzy specjalistów.

Za realizację usług opiekuńczych odpowiedzialni są także opiekunowie, którzy są do całodobowej dyspozycji mieszkańców. Udzielają pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pomagają w utrzymaniu higieny osobistej oraz udzielają niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.


USŁUGI WSPOMAGAJĄCE

Dom Pomocy Społecznej wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców proponuje różne formy aktywności. Mają one na celu przede wszystkim poprawienie poziomu funkcjonowania mieszkańców w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej.

Sala i sprzęt rehabilitacyjny

W aktywizowaniu mieszkańców dużą rolę odgrywa terapia zajęciowa. W ramach terapii zajęciowej organizowanej w naszym Domu stosuje się metody i techniki pracy z zakresu ergoterapii, arteterapii oraz socjoterapii a w ich doborze uwzględnia się indywidualne potrzeby, możliwości i zainteresowania podopiecznych. Zajęcia terapeutyczne w Domu Pomocy Społecznej prowadzone są w formie zajęć grupowych oraz indywidualnych w pracowni terapii zajęciowej. Osoby które ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych w pracowni objęte są terapią przyłóżkową.

Dom dysponuje gabinetem rehabilitacyjnym gdzie mieszkańcy pod okiem rehabilitanta mogą korzystać z zabiegów z zakresu fizykoterapii. W ramach rehabilitacji prowadzone są także indywidualne ćwiczenia przyłóżkowe w pokojach mieszkańców.

Pomieszczenie do rehabilitacji

W Domu znajduje się kaplica, gdzie codziennie odprawiane są Msze Święte, mieszkańcy mają więc możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych, mają zapewniony także kontakt z kapłanem.

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców na terenie Domu organizowane są różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, wyjazdy na spotkania modlitewne oraz do zaprzyjaźnionych placówek.